info@leoamici.hu

Csoportterápia

Kemény szeretet

114

A terápiás hatótényezők közt kiemelt fontossága van az egymásnak nyújtott, viselkedéssel kapcsolatos konfrontatív - a "kemény szeretet" jegyében történő - visszajelzéseknek. A konfrontatív visszajelzések adásának, a közösen átélt tapasztalatok megfogalmazásának, s a közös nyelvhasználat kialakításának fő fóruma a biztonságos érzelmi légkörben folyó csoportterápia. A konfrontatív visszajelzés gyakori tárgykörei közé tartozik a drogfogyasztók jellegzetes önsajnáló, manipulatív, másokat hibáztató, projektáló és tagadó magatartása.

A további gyakori tárgykörök közé tartozik a kontrolláló magatartás feladásának kérdése, az önbecsülés, a bűntudat, az érzelmek és indulatok, a szabályok és szerepek, az alázat, az erkölcsi leltárkészítés, a megbocsátás, a jóvátétel, az áldozatvállalás, az új magatartások kipróbálása és a nemet mondás témája.

A csoportterápia során mindenki beszél arról, hogyan látja magát s a többieket, miképpen változott meg az élete a szerhasználat következtében, mit vesztett emiatt, hogyan tanulhatja meg az érzéseinek és gondolatainak őszinte, nyílt kifejezését. A terápia célja olyan, a viselkedést, magatartást és érzésvilágot integráló drogmentes életmód kialakítása, mely a személyiség gyökeres megváltozását eredményezi. A kezelés értékkorrigáló, melynek során az addigi öndestrukciót az önmagával törődés képessége váltja fel.