info@leoamici.hu

Egyéb lezárult projektek

„Munkahelyi Szermentesítő Szolgálat” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-MM-08-0008
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Kht.
Elnyert támogatás: 2.998.040 Ft
A projekt időtartama: 12 hónap (2008. 08. 01. - 2009. 07. 31.)
A projekt tartalma: A projekt egyik fő célja volt, hogy konkrét munkahelyek (munkáltatók és munkavállalók) vonatkozásában a munkahelyi drog- és alkoholproblémák megelőzésével, csökkentésével vagy kezelésével, a munkahelyi drogpolitikák és drogstratégiák kialakításával és alkalmazásával a projekt keretébe vont munkahelyek követendő példát adhassanak a problémával kapcsolatos, sürgetően szükséges szemléletváltásról és erkölcsi keretekről, a drog, alkohol stb. fogyasztásával kapcsolatos szabályokról és eljárásokról. Ennek révén a munkahelyek a megelőzés és egészségfejlesztés, ill. egészségmegőrzés terepeiként a folyamatokba is fokozottabb mértékben tudtak/tudnak bekapcsolódni. A projektben az 5 bevont munkáltató (vállalkozások/cégek) között 1 mikrovállalkozás, 2 kisvállalkozás, valamint 2 középvállalkozásnak minősülő cég volt, a bevont munkavállalók száma pedig 19 fő volt.


„Drogfüggők intézeti szocioterápiás fejlesztése színházterápiás és egyéb terápiás formák révén” projekt
A pályázat azonosítószáma: SZOC-KIE-08-0047
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Kht.
Elnyert támogatás: 3.378.616 Ft
A projekt időtartama (tervezetten): 4 hónap (2008. 12. 01. – 2009. 03. 30.)
A projekt tartalma: Kiegészítő működési támogatás, melynek összegét a Leo Amici 2002 Alapítvány az általa Komlón (a 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. szám alatt) fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona biztonságos működtetésére használta fel. Az összeg közel felét a rehabilitációs folyamat sikeressége érdekében, ill. az alternatív terápiás módszerek működtetése érdekében tevékenykedő személyzet 2 tagjának 2009. év januári, februári és márciusi bérére és járulékaira, nagyobb hányadát pedig a rehabilitációs otthon lakóinak csoportos étkeztetésével összefüggő élelmiszer-alapanyagok beszerzésére fordította az Alapítvány.


„Ahol drog volt, legyen színház…” projekt (Egyedi támogatási kérelem alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály támogatása)
A pályázat azonosítószáma: KAB-ET-08-U-0008
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály)
Pályázatkezelő szerv: ESZA Kht.
Elnyert támogatás: 1.985.000 Ft
A projekt időtartama (tervezetten): 5 hónap (2008. december 1. – 2009. április 30.)
A projekt tartalma: Ez a pályázati program ugyan nyertes volt, de sajnos nem valósulhatott meg. Az elnyert támogatás összegéről a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány teljes egészében lemondott. Az eredetileg a színházterápia vezetésére/lebonyolítására felkért szakember (George Baal/Balassa György) a feladatot nem vállalhatta, mivel a kliensek jelzései alapján az intézmény szakemberei és az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy végül is nem kéri fel a szakembert a tevékenység elvégzésére.


„A rehabilitációs otthon működésének támogatása, a bekerülést elősegítő szolgáltatások fejlesztése” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-KRI-09-A-0016
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 2.500.000 Ft
A projekt időtartama: 10 hónap (2009. június 1. – 2010. március 31.)
A projekt tartalma: A program alapvető célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonában még inkább elősegítsük a kezeltek gyógyulását. A támogatással megteremthettük az intézmény zavartalanabb működésének feltételeit, másrészt erősíthettük, fejleszthettük az otthonba való bekerülést elősegítő szolgáltatásokat.
Együttműködő partnereinkkel (elsősorban a MAGADÉRT Alapítvánnyal és a Megálló Csoporttal) kialakítottunk egy – a kiválasztási folyamatra és magára a kiválasztásra nagyobb hangsúlyt fektető – eljárási rendet, így a kezeltek számára is ideálisabb, a fluktuációt csökkentő megoldások születhettek. Utóbbiak az alapítványunkról valós, hiteles tájékoztatást kaptak, s ezen „előszűrés” révén a rehabilitációs kezelést vállaló függő személyek jellemzően már a hozzánk jelentkezés előtt elegendő információval rendelkeztek a döntéshez.


„Egy Nap Futballal Drogok Nélkül” projekt (Egyedi támogatási kérelem alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály támogatása)
A pályázat azonosítószáma: KAB-ET-09-U-0003
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 680.000 Ft
A projekt időtartama (tervezetten): 2,5 hónap (2009. aug. 08. – 2009. október 17.)
A projekt tartalma: Ez a pályázati program nyertes volt, de sajnos nem valósulhatott meg. Később derült ki, hogy mégsem támogatják „A szerződéskötés meghiúsult” (EPER-ben látható) szöveg alapján…


„A komlói rehabilitációs otthon és a pécsi félutas ház infrastrukturális fejlesztése” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-RE-09-A-0007
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft
A projekt időtartama: 8 hónap (2009. augusztus 1. – 2010. március 31.)
A projekt tartalma: A program alapvető célja a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona, valamint a Pécsett üzemeltetett Félutas Ház infrastrukturális fejlesztése volt. Annak eredményeképp a rehabilitációs/terápiás kezelésben lévő függő szenvedélybetegek (az otthon mindenkori lakói), valamint a rehabilitációs/terápiás kezelést befejezett, azt nem már igénylő, de a társadalomba teljes mértékben visszailleszkedni még nem tudó, „józan” szenvedélybetegek (a félutas lakásban élők) megfelelőbb körülmények között élhetnek, életminőségük a terápiás kezelésben és az után is tovább javulhat.
Projektünk keretében a komlói intézet egyik épületét teljeskörűen felújíttattuk, odabent pedig új emeletes ágyakat, asztalokat és tárgyalószékeket helyeztünk el. A Félutas Házba új beépített szekrények kerültek.


„A Leo Amici 2002 Alapítvány támogatása (2009/2010)” projekt
A pályázat azonosítószáma: NCA-ORSZ-09-0737
Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft
A projekt időtartama: 6 hónap (2009. július 1. – 2009. december 31.)
A projekt tartalma: A támogatás hasznosulása alapvetően abban nyilvánult meg, hogy a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának fenntartása kevesebb anyagi problémát okozott, több figyelmet fordíthattunk a valódi szakmai munkára, a terápiás folyamatokra.
A normatív támogatás, az OEP finanszírozás és a saját forrásaink nem elegendőek a működési költségek fedezésére. Elviekben a 2009. esztendőre elegendőek lettek volna, de a rehabilitációs intézet a gondozottak puszta bentlakásán és a minimális szakdolgozói létszám foglalkoztatásán túl - éppen a rehabilitációs folyamat sikeressége érdekében - számos olyan szolgáltatást és programot is nyújt az itt kezelteknek, amely jelentős költségigénnyel jár, illetve további humánerőt is igényel. Ezen okok miatt volt feltétlenül szükség erre a támogatásra is.


„Kisértékű tárgyi eszközök, fogyóeszközök és alapanyagok beszerzése az intézmény számára” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-EF-09-AB-0031
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 800.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A fejlesztés célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona minél teljesebb mértékben tudjon megfelelni a „Nemzeti stratégia a kábítószerprobléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott céloknak és prioritásoknak, a hosszúterápiás intézetek és terápiás közösségek kapcsán rögzített elvárásoknak, valamint az Otthonban gondozottak konkrét igényeinek, elvárásainak és szükségleteinek is.
A pályázati támogatásból lecseréltük konyhai edényeinket, tisztasági festést végezhettünk a főépület egyes helyiségeiben, valamint az intézménynek korábban otthont adó épületben (így azóta már az utóbbiban is fogadhatunk vendégeket, illetve klienseket). A festést természetesen munkaterápia keretében a kliensek végezték el.


„A komlói rehabilitációs otthon informatikai fejlesztése, eszközbeszerzésének támogatása” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-EF-09-AB-0032
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 956.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A fejlesztés célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona minél teljesebb mértékben tudjon megfelelni a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott céloknak és prioritásoknak, a hosszúterápiás intézetek és terápiás közösségek kapcsán rögzített elvárásoknak, valamint az Otthonban gondozottak konkrét igényeinek, elvárásainak és szükségleteinek is.
A támogatásból az elavult, elhasználódott informatikai/számítástechnikai/ irodatechnikai eszközeinket korszerűbb, megbízhatóbb, nagyobb kapacitású eszközökre cseréltük. Ezen túlmenően olyan eszközöket is beszereztünk, amilyenekkel korábban nem rendelkeztünk, a modern kor viszont már „megköveteli” meglétüket, használatukat.


1. „A Leo Amici 2002 Alapítvány 2010/2011. évi működésének támogatása” projekt
A pályázat azonosítószáma: NCA-ORSZ-10-0488
Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A támogatás hasznosulása alapvetően abban nyilvánult meg, hogy a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának fenntartása kevesebb anyagi problémát okozott, több figyelmet fordíthattunk a valódi szakmai munkára, a terápiás folyamatokra.
A normatív támogatás, az OEP finanszírozás és a saját forrásaink nem elegendőek a működési költségek fedezésére. Elviekben a 2010. esztendőre elegendőek lettek volna, de a rehabilitációs intézet a gondozottak puszta bentlakásán és a minimális szakdolgozói létszám foglalkoztatásán túl - éppen a rehabilitációs folyamat sikeressége érdekében - számos olyan szolgáltatást és programot is nyújt az itt kezelteknek, amely jelentős költségigénnyel jár, illetve további humánerőt is igényel. Ezen okok miatt volt feltétlenül szükség erre a támogatásra is.


„Sportterápia, színházterápia és művészetterápiás aktivitások, ill. szupervízió és hivatásgondozás” (A Miniszterelnöki Hivatal (MeH) Miniszteri Kabinet által biztosított működési támogatás)
A pályázat azonosítószáma: -
Támogató: Miniszterelnöki Hivatal (MeH) Miniszteri Kabinet
Pályázatkezelő szerv: Miniszterelnöki Hivatal (MeH)
Elnyert (de nem leigényelhető) támogatás: 3.000.000 Ft
A projekt időtartama: -
A projekt tartalma: Elviekben nyertes pályázati program volt, de nem valósulhatott meg, mivel a 2010. évi döntési moratórium miatt a konkrét támogatási összeget az Alapítvány már nem igényelhette.


2. „Visszaút a társadalomba” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-EL-10-RE-0014
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft
A projekt időtartama: 9 hónap (2010. október 1. – 2011. június 30.)
A projekt tartalma: A pályázati program jól illeszkedett az alapítványunk célcsoportjához, melynek alapvető szükséglete a reszocializáció, a közösségi tudat és attitűdök helyreállítása, a kölcsönös, egymást is támogató felelősségvállalás. A reintegráció szintén kiemelt terület, hisz a társadalomba való visszatérés, a munkavállalás, a „józan” életvitelhez, a családalapításhoz szükséges biztos anyagi háttér megteremtése nélkül nem ér célt a rehabilitáció sem, amely igazából nem is nálunk, hanem a társadalomban, a nyílt munkaerő-piacon fejeződik be.
A reszocializációs és reintegrációs program a bentlakásos intézményünkben kezelés alatt álló, függő, de „józan” életvitelre készülő szenvedélybetegeket célozta meg. Szolgáltatásaink között színház-, mozgás- és zeneterápia, valamint a szülő- és hozzátartozó-csoport foglalkozásai is szerepeltek.


„Én drogozom, mi meggyógyulunk” projekt
A pályázat azonosítószáma: NCA-CIV-10-E
Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
Pályázatkezelő szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., ill. 2011. január 1-jétől a Wekerle Sándor Alapkezelő
Elnyert támogatás: 745.515 Ft
A projekt időtartama: 8 hónap (2010. szeptember 1. – 2011. április 30.)
A projekt tartalma: Alapítványunk 2011-ben ünnepli alapításának 20. évfordulóját, a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona is már 19 éves. Mindez indokolttá tette egy jubileumi, reprezentatív, bemutatkozó kiadvány elkészíttetését, mely az alapítvány célján, küldetésén túl feldolgozza annak történetét, bemutatja a függőség természetét és az alkalmazott terápiás módszereket, a terápiás közösség önsegítő erejét, a rehabilitáció eredményességét, sőt egykori kezeltek visszaemlékezéseit is tartalmazza.
Mindezt gazdag képanyag egészíti ki, a kiadvány DVD melléklete pedig a teljes írott dokumentum mellett még bővebb képanyagot, valamint színházterápiás előadásokról készült archív felvételeket is tartalmaz. A kiadvány 338 nyomtatott példányban, ugyanannyi DVD melléklettel készült el, s a szervezet honlapjáról (www.leoamici.hu) is letölthető.


„A Leo Amici 2002 Alapítvány 2011. évi működésének támogatása” projekt
A pályázat azonosítószáma: NCA-ORSZ-11-0636
Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)
Pályázatkezelő szerv: Wekerle Sándor Alapkezelő
Elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft
A projekt időtartama: 4 hónap (2011. június 1. – 2011. szeptember 30.)
A projekt tartalma: A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által megítélt 1.000.000,- Ft összegű támogatást az Alapítvány által Komlón fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona biztonságos működtetésére használta fel. A szervezet a megítélt támogatást az adminisztrációs (könyvelési/bérszámfejtési és pályázati menedzsment) költségek részbeni biztosítására fordította.


„Visszaút a társadalomba II.” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-FF-11-C-813
Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: NCSSZI
Elnyert támogatás: 2.000.000,- Ft
A projekt időtartama: 6 hónap (2012. január 1. – 2012. június 30.)
A projekt tartalma: A pályázati program folytatása az előző évben indult „Visszaút a társadalomba” projektnek, és szintén jól illeszkedik az alapítványunk célcsoportjához, melynek alapvető szükséglete a reszocializáció, a közösségi tudat és attitűdök helyreállítása, a kölcsönös, egymást is támogató felelősségvállalás. A reintegráció szintén kiemelt terület, hisz a társadalomba való visszatérés, a munkavállalás, a „józan” életvitelhez, a családalapításhoz szükséges biztos anyagi háttér megteremtése nélkül nem ér célt a rehabilitáció sem, amely igazából nem is nálunk, hanem a társadalomban, a nyílt munkaerő-piacon fejeződik be.
A reszocializációs és reintegrációs program a bentlakásos intézményünkben kezelés alatt álló, függő, de „józan” életvitelre készülő szenvedélybetegeket célozza meg. Szolgáltatásaink között színház-, mozgás- és zeneterápia, valamint a szülő- és hozzátartozó-csoport foglalkozásai is szerepelnek.

„A komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona intézményi feltételeinek, infrastrukturális fejlesztésének támogatása” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-FF-11-D-608
Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: NCSSZI
Elnyert támogatás: 2.000.000,- Ft
A projekt időtartama: 6 hónap (2012. január 1. – 2012. június 30.)
A projekt tartalma: A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány a megítélt támogatási összeget elsősorban a működési feltételek biztosítására, vagyis a szennyvízszállítás, az élelmiszer-beszerzés, étkezés, a gépjármű felújítás és karbantartás, valamint az általános karbantartások költségeinek részbeni finanszírozására használja fel.


„Visszaút a társadalomba III.” projekt
A pályázat azonosítószáma: KAB-FF-12-7463
Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Pályázatkezelő szerv: NCSSZI
Elnyert támogatás: 700.000,- Ft
A projekt időtartama: 6,5 hónap (2012. november 1. – 2013. május 15.)
A projekt tartalma: A pályázati program folytatása az előző évbekben indult „Visszaút a társadalomba” és „Visszaút a társadalomba II.” projektnek, és szintén jól illeszkedik az alapítványunk célcsoportjához, melynek alapvető szükséglete a reszocializáció és reintegráció (a társadalomba való visszatérés, a munkavállalás, a „józan” életvitelhez, a családalapításhoz szükséges biztos anyagi háttér megteremtése), a közösségi tudat és attitűdök helyreállítása, a kölcsönös, egymást is támogató felelősségvállalás. Mindezek nélkül nem ér célt a rehabilitáció sem, amely igazából nem is nálunk, hanem a társadalomban, a nyílt munkaerő-piacon fejeződik be.
A reszocializációs és reintegrációs program a bentlakásos intézményünkben kezelés alatt álló, függő, de „józan” életvitelre készülő szenvedélybetegeket célozza meg. Szolgáltatásaink között színház-, mozgás- és zeneterápia foglalkozásai szerepelnek.